Ngày 02/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bắc Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác Văn thư nhằm nâng cao năng lực tham mưu, kỹ năng xây dựng văn bản và thực hiện ...