Tóm tắt nhanh Lịch sử Việt Nam qua 4000 năm | Kênh tóm tắt lịch sử - EZ Sử !

Tóm tắt nhanh Lịch sử Việt Nam qua 4000 năm | Kênh tóm tắt nhanh lịch sử - EZ Sử ! Lãnh thổ việt nam qua các thời kì Việt Nam qua các thời kì ! ======= 00:10 Thời Kỳ Nguyên Sử ( 2879-111TCN ) 01:39 Thời Kỳ Bắc Thuộc Lần 1, 2 Và 3 (111-905 ) - 1000 năm Bắc Thuộc 04:17 Thời Kỳ Quân Chủ Tự Chủ ( 905-938 ) 05:14 Thời Kỳ Quân Chủ Độc Lập (939-1407 ) 12:05 Thời Kỳ Bắc Thuộc Lần 4 (1407-1427 ) 12:25 Thời Kỳ Quân Chủ Trung Hưng (1428-1527 ) 12:50 Thời Kỳ Quân Chủ Chia Cắt (1527-1802 ) 16:41 Thời Kỳ Quân Chủ Thống Nhất (1802-1884 ) 16:52 Thời Kỳ Thuộc Địa (1858-1945 ) 17:30 Thời Kỳ Cộng Hòa Kháng Chiến (1945-1975 ) 18:16 Thời Kỳ Cộng Hòa Thống Nhất (1975-1988 ) 20:13 Thời Kỳ Cộng Hòa Đổi Mới (1988-Nay )

Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 18
Tháng 05 : 647
Tháng trước : 1.020
Năm 2022 : 5.903
Năm trước : 16.002
Tổng số : 22.270